Moda ve Perakende dünyasının üyelerinden “E-Terzi” 35 yıla yakın deneyimini geleceğe güvenle taşımak için dijital platformlarda yerini almıştır.

E-Terzi, sürekli değişen tüketici beklentilerini devamlı izleyerek ve tüm imkanlarını kullanarak, artan müşteri memnuniyeti ile sürekli geliştirmektedir. Öncelikli amacımız faaliyetlerimize kalite anlayışı ve süre gelen müşteri memnuniyeti ile gelişmiş bir marka olarak devam etmektir.

Şirketimizin pazardaki devamlılığı ürün ve hizmetimizin sürekli olması ile mümkündür. Buna paralel olarak ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesi ve sorumluluğu ile başlar. E-Terzi bu çabasını gelişen teknolojileri de kullanarak tüm süreçlerini aşağıdaki amaç ve ilkelere bağlı olarak yapar.

Amacımız ve Bağlı Oldugumuz İlkeler:

• Sahip olduğumuz değerler ile hedef ve stratejilerini birleştirerek Türkiye pazarında sürekli gelişme ile büyümek.

• Bütün işletme ve faaliyetlerimizde sorumluluk bilinci ile tüketiciye güven sağlamak.

• E-Terzi olarak müşterilerimizin severek kullanacağı kaliteli, sağlığa ve çevreye zarar vermeyen ürünler tasarlamak, üretmek ve sunmak.

• Her çalışanımız müşteri memnuniyeti bilincine sahiptir. Memnuniyet göstergelerini, rakiplerimizin faaliyetlerini, en iyi uygulamaları takip ve analiz etmek; bu bilgileri ürünlerimizi iyileştirmek için kullanmak.

• Müşteri memnuniyetinin arkasındaki temel unsur pozitif ortamda çalışan, mutlu ve bilgili insanlardır. Bu bilinçle çalışanlarımızı sürekli geliştirmek, bu gelişimi etkin liderlik ve eğitim ile desteklemek.

• Kaliteli ürün ve sürekli müşteri memnuniyeti için tedarikçilerimizi özenle seçerek, değerlendirmek ve geliştirmek.

• Tüm müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın bilgiye hızlı, etkin ve yalın bir şekilde
ulaşabilmesi için teknolojiyi ve yenilikleri takip etmek, süreçlerimize uygulamak.

• Tüketici haklarını izlemek ve en üst seviyede uygulamak.

• İşletmemizin süreç ve performanslarını sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.
 
Bu nedenle E-Terzi bünyesinde kalite anlayışını, marka bilincini müşteri memnuniyeti anlayışını sisteme yaymak ve geliştirmek tüm çalışanlarımızın ve yönetimimizin sorumluluğundadır.

 

E-Terzi Müşteri Memnuniyeti Politikası

E-Terzi, sürdürülebilir müşteri memnuniyeti oluşturmaktan ve uygulamaktan en üst seviyede sorumludur.

Müşteri şikayetlerini etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ele alır, şikayetin kök sebebine inerek tekrarlanmaması için gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri alır.

Müşteri şikayetlerini tüketici yasalarını ve müşteri memnuniyetini göz önüne alarak sonuçlandırır.

Müşteri ilişkileri yönetimi ile ilgili sürekli iyileşen bir yönetim sistemi oluşturmuştur.

Her çalışanımız müşteri memnuniyeti bilincine sahiptir.

Memnuniyet göstergelerini, rakiplerimizin faaliyetlerini, en iyi uygulamaları takip ve analiz etmek; bu bilgileri ürünlerimizi iyileştirmek ve sürdürülebilir müşteri memnuniyeti sağlamak için kullanır.